България официално отхвърли обвиненията на Русия за вертолети за Украйна

7

М инистерството на отбраната категорично заявява, че от януари 2022 г. до април 2023 г. в „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД, дъщерно дружество на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД – държавна компания, собственост на Министерството на отбраната, не са извършвани ремонт или модернизация на вертолети от типа „Ми“ (Ми-8, Ми-17 и Ми-24), които впоследствие да бъдат предоставени на Украйна.

Русия обвини България, че незаконно ремонтира хеликоптери за Украйна

Министерството изразява тази позиция във връзка с получена нота на 5 април 2023 г. от Федералната служба по военно-техническо сътрудничество на Руската Федерация, в която се заявява, че последната намира за „категорично неприемливо“ осъществяването на ремонт и модернизация на вертолети от типа „Ми“ в български предприятия, включително „ТЕРЕМ“, и последващата им доставка за Украйна.

Русия прекратява сертификатите на две авиоремонтни предприятия в България

Източник: vesti.bg