Съдът на ЕС отхвърли иск на ЕК за мръсния въздух срещу България

Съдът на ЕС отхвърли като недопустим иска на Европейската комисия срещу България за заплащане на финансови санкции за качеството на атмосферния въздух.

Делото беше заведено през 2021 година, а днешното решение означава, че България няма да плаща 11 милиона лева еднократна санкция и 20 милиона периодична санкция за всяка година, като неизпълнение на европейската директива.

От Министерството на околната среда и водите изтъкнаха, че страната ни полага постоянни усилия, за да изпълни европейските норми и за подобряване чистотата на въздуха.

Темата коментира и министър Росица Карамфилова от Брюксел, където участва в заседание на министрите на околната среда.

„От всичките 26 общини, които са обхванати от наказателната процедура, вече при 19 имаме устойчива политика по подобряване качеството на атмосферния въздух, а за останалите 7 до момента сме отчели най-сериозния напредък. Предстои още много работа, но днешното решение на съда показа, че вървим в правилната посока и вярвам, че скоро в нашата страна ще бъдат преодолени всички проблеми качеството на атмосферния въздух, което е гаранция не само за опазването на околната среда, но и за човешкото здраве“, заяви Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите.

Източник: bntnews.bg