Съдебната реформа: Какво предлагат политиците и какво смятат експертите?

Реформата на съдебната система – това е една от основните теми в проекта за промяна на Конституцията на ПП-ДБ. Какви са предложенията: разделяне на съдебния съвет на две, ограничаване на правомощията на главния прокурор и въвеждане на индивидуална конституционна жалба.

Ще проработи ли това и как оценяват предложенията конституционни експерти?

Предложението е ВСС да е само за съдиите и да е от 15 членове. Освен председателите на ВАС и ВКС в него са предвидени 8 съдийски и 5 парламентарни квоти. Петимата избрани от парламента не трябва да са магистрати. По този начин мнозинството ще са избира пряко от съдиите. Прокурорският съвет пък ще се състои от 10 членове, между които и главният прокурор. Шестима ще се избират от парламента, двама ще са прокурорите и един следовател.

„Ключовото по-скоро е в реформата в правомощията и функциите на главния прокурор, но и на прокуратурата като цяло. Тоест неговата функция по надзор за законност, тоест пряко да определя на всеки един прокурор в системата как да взима решение е ограничено“, каза Васил Пандов.

Предлага се обвинител номер едно да бъде административен ръководител на върховната прокуратура. Мандадът му се намалява от 7 на 5 години. Според проекта методическото ръководство на прокуратурите се възлага на Прокурорския съвет. Главният прокурор ще може да бъде предлаган от министъра на правосъдието и от трима членове на прокурорския съвет. Ограничава се възможността той да сезира Конституционния съд – такова се допуска само по отношение на закон, с който се засягат основни права и свободи на гражданите

„Юридически отговарят на възможността им за внасяне в НС, но подлежат на един широк дебат с конституционалисти и с хората, които са в кухнята на конституционното право. Задълбоченото им разглеждане би довело до определени коментари“, каза гл.ас. д-р Христо Орманджиев – преподавател по Конституционно право ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

„Тези предложения са добра основа за еволюция на конституционната рамка“, каза доц. д-р Христо Христев – преподавател по европейско право.

Според експерти по конституционно право състава на парламентарните квоти в двата съвета трябва да бъде обмислен много внимателно. Заявката за момента е там да участват представители на юридическата общност , а не магистрати и политици.

„В самите съвети ще се избират хора, които са в академичните среди, но трябва да се помисли много добре какви други лица ще бъдат в този съвет, тъй като това ще доведе до един контрол въпросът е колко ефективен ще бъде той“, каза гл.ас. д-р Христо Орманджиев – преподавател по Конституционно право ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.Според бившия конституционен съдия Благовест Пунев специално внимание трябва да се обърне и на предложението за индивидуална конституционна жалба.

„Идеята е много общо формулирана, а тя се нуждае от много детайлна разработка. Съществува риска КС да се превърне в четвърта инстанция“, каза Благовест Пунев – бивш конституционен съдия.

За промените в Конституцията се търси разбирателство за конституционно мнозинство.

„Има ключови промени, на които ние държим. Те са свързани най-вече с реформа в съдебната власт, която да гарантира независимост и безпристрастност на българската съдебна система“, каза Васил Пандов.

Според вносителите в тримесечен срок от влизането в сила на промените трябва да се проведе избор на Висш съдебен съвет, Прокурорски съвет и главен прокурор.

Източник: bntnews.bg