Окончателно отпадат удостоверенията за отпускане на помощ за ученици от 2., 3. и 4. клас

Еднократните помощи за ученици във втори, трети и четвърти клас вече ще се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище. За това съобщиха днес от социалното министерство.

В репортаж по БНТ на 18 юли ви разказахме за изискването, заради което директори на училища отказват да издават бележки преди 15 септември и родители не могат да кандидатстват за помощта. След репортажа, от министерството първоначално съобщиха, че изискването отпада, но към 24 юли това все още не беше факт.

До отпадането на изискването се стига, след като Народното събрание гласува предложението на социалното министерство в Закона за семейни помощи за деца, прието със Закона за държавния бюджет за 2023 г., уточняват от ведомството.

С тази промяна се дава възможност служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да проверяват по служебен път продължаващите обучението си деца до четвърти клас. Подадените до момента заявления, за които не е представено удостоверение, ще бъдат преразгледани служебно.

За учениците от първи и осми клас остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас, тъй като за тези класове има предварително класиране и записване. Удостоверението е необходимо, в случай че семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година. Когато такова не бъде представено, помощта може да бъде изплатена след 15 октомври, след като АСП получи по служебен път от Министерството на образованието и науката данните за реално записаните ученици в съответния клас за учебната година.

Заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври.

Размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г. се запазва на 300 лв., които ще бъдат изплатени на два пъти – по 150 лв. за всеки срок. Запазват се размерите и на другите видове семейни помощи, които се определят със Закона за държавния бюджет за 2023 г.

Източник: bntnews.bg