Заради зачестили запитвания: Взеха проби за радиационно замърсяване в Черно море

4

О бластният управител на Варна Андрияна Андреева се срещна с д-р Цонко Паунов, директор на РЗИ-Варна, във връзка със зачестили запитвания от граждани за евентуално радиационно замърсяване на Черно море, съобщи БНТ.

Директорът на здравната инспекция е заявил, че няма повишение на радиационните стойности на крайбрежните морски води и на стандартите за качество на околната среда.

Той е допълнил, че в периода 17 – 23 юли е извършено пробонабиране в допълнителни 17 пункта в крайбрежните морски води, съвпадащи с пунктовете от Националната мрежа за мониторинг.

Анализът на пробите се извършва по същите показатели, по които се следи състоянието на морските води след инцидента с язовир „Нова Каховка“. Получените резултати не показват отклонение от нормите.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ наблюдава ежеседмично състоянието на морските води, включително в трите допълнителни пункта в бреговата зона – Дуранкулак, Шабла и Калиакра.

Освен постоянния мониторинг се обменя информация между институциите, които имат отношение към опазване на околната среда и на водите.

Всяка година, от май до септември, РЗИ-Варна взема проби от морето от 23 зони за къпане по крайбрежието на Варненска област. Резултатите се публикуват в сайта на здравната инспекция.

По темата

Източник: vesti.bg