Narod.bg алармира АДФИ, АОП и посолството на Австрия за схема за 67 млн. с охраната на EVN (НАРУШЕНИЯТА)

Narod.bg алармира АДФИ, АОП и посолството на Австрия за схема за 67 млн. с охраната на EVN (НАРУШЕНИЯТА) – Narod.bg

Източник: Narod.bg