1950 заповеди за защита са получени в МВР

0

З а първото шестмесечие на 2023 г. в Министерството на вътрешните работи са получени 1 950 заповеди за защита. От тях 647 са заповедите за постоянна защита и 1 303 – за незабавна защита. Това сочат обобщените данни, които събира и обработва Главна дирекция „Национална полиция“.

От извършения анализ най-висок е коефициентът на издадени заповеди за защита, спрямо населението в съответната административна област, за първото шестмесечие на 2023 г. е в област Велико Търново, следвана от Силистра и Разград.

Омбудсманът предлага да се криминализира потъпкването на човешкото достойнство

По отношение на образуваните досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие, за първото шестмесечие на годината те са 596 спрямо 426 за същия период на миналата година. Това представлява увеличение с 40%. Според Зорница Шуманова, национален координатор на МВР по въпросите на домашното насилие, това се дължи на факта, че хората са много по-склонни да споделят за проблема си и да искат помощ от полицията, като подават сигнали до съответното РУ. Отделно се подават много молби и декларации към съда. „Домашното насилие вече не е толкова латентно, жертвите все по-често ни сезират. Отделно и изолацията, свързана с COVID-19, оказа своето въздействие, защото хората бяха дълго време затворени“, обобщи Шуманова.

МВР със заповеди на директорите е определило регионални координатори, които ежемесечно извършват детайлна проверка на постъпили през месеца материали, свързани с домашното насилие.

Националният координатор събира, обобщава и анализира подадените от регионалните координатори данни за случаите на домашно насилие. Изисква при необходимост допълнителна информация от регионалните координатори за конкретни случаи на домашното насилие, както и поддържа връзки с държавни органи, институции и неправителствени организации за осъществяване на съвместни програми за превенция и защита от домашно насилие.

Регионалните координатори изпълняват същите задачи както на националния координатор, но на регионално ниво. Те имат задължението да оказват методическа помощ на всички полицейски служители от съответното ОДМВР по прилагане на Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/.

Източник: vesti.bg