Увеличават данък "Сгради" от следващата година

Увеличение на данък „Сгради“ е предвидено от следващата година. Ако пазарната стойност на даден имот спрямо неговото местолопожение се е повишила с над 10% през последините две години, то това ще се отразява и на данъка. Това е част от предложенията в Закона за местните данъци и такси, които се разглеждат в парламента.

Изменения в Закона за местните данъци и такси ще дадат възможност общините да промянят размера на данък сгради на всеки две години. Но едва през 2024-та година ще се разработят точните коефициенти за базисната данъчна стойност на 1 кв. м.

„Текстът, който се предлага в момента, не вдига автоматично данъчните оценки – дава възможност през следващата година да се работи интензивно на експертно ниво, за да се направят анализи, изчисления и евентуално от 2025 г. да бъдат променени коефициентите за местоположение“, каза Силвия Георгиева, изп. дир. на Националното сдружение на общините в Република България.

Законодателната промяна може да даде допълнителен ресурс за общините с между 50 и 100 млн. лв., а това да доведе и до подобряване на инфраструктурата.

„Всяка община може да определи данъчната ставка, ако по някакъв начин много се вдигне оценката общината може да намали данъчната ставка и да няма никакъв ефект върху хората. Тази власт я има. Имат голямо пространство и нагоре и надолу. Данъчната ставка в София от 15 години е една и съща“, каза Петър Ганев, ст. изследовател в Института за пазарна икономика.

„Има квартали, които спешно се нуждаят от подобряване на инфраструктурата, но въпроса е има ли по какъв начин да се гарантира на собствениците, че увеличениеот на тези данъци наистина ще доведе до постъпления за подобрявлане на инфраструктурата защото в много от случаите, когато са се увеличавали данъците през годините собствениците не са виждали необходимия ефект“, обясни Анатоли Лалчев, Асоциация на дружествата за управление на етажна собственост.

От общините напомнят, че едва малка част от събраните данъци остават за местната власт.

„От всеки 100 лв събрани от тях едва 4 остават в тях – това са сгради и МПС“, каза Силвия Георгиева.

Гражданите не са съгласни с предлаганата методика за увеличение на данъците.

През следващата година ще се разработи и нова методика за такса смет, която няма да зависи от данъчната оценка, а от количеството смет на всяко домакинство.

Източник: bntnews.bg