Спад в преките чуждестранни инвестиции отчитат от БНБ

С 58% намаляват преките инвестиции за януари-февруари, спрямо същия период на предходната година, съобщават от БНБ.

През първите 2 месеца на 2023 г. преките инвестиции са 398.5 млн. евро или 0.4% от БВП, като е по-малко с 549.7 млн. евро спрямо януари-февруари 2022 г., когато са били 948.2 млн. евро, или 1.1% от БВП.

От БНБ уточняват, че паричните потоци са положителни. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти също е положителен в размер на 0.4 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 3.9 млн. евро за януари – февруари 2022 г.

Най-големите нетни инвестиции в страната за януари 2023 г. са от Люксембург – 116,2 млн. евро, Нидерландия – 60,3 млн. евро и Белгия – 47 млн. евро.

Източник: bntnews.bg