СГП образува дисциплинарни производства срещу магистрати

В Софийската градска прокуратура е постъпил доклад на Върховна касационна прокуратура за установени при извършена от ВКП проверка сериозни нарушения в срочността и ритмичността по общо 6 досъдебни производства, наблюдаващи прокурори по които са И. П. и С. Х. – прокурори в Софийската градска прокуратура. Предвид констатациите в доклада на ВКП спрямо И. П. и С. Х. са образувани дисциплинарни производства, които обхващат работата на прокурорите по проверените от ВКП досъдебни производства.

Дисциплинарните производства са образувани във връзка с констатациите в доклада на ВКП за допуснато нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ – действие или бездействие, довело до забавяне на досъдебните производства. По същите се провеждат разследвания за евентуално извършени престъпления против Републиката (чл. 108а, ал. 1, чл. 108а, ал. 6, чл. 108, ал. 2, чл. 104, ал. 1 от НК), за престъпление по служба (чл. 282, ал. 2 НК) и за организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел изпиране на пари (чл. 321, ал. 3 от НК).

Назначена е дисциплинарна комисия в състав от трима прокурори при СГП, която да установи действията на двамата магистрати по делата.

Проверката ще обхване както работата им по досъдебните производства, така и натовареността на двамата прокурори в периодите, в които делото е било във фаза на разследване, ползваните от тях болнични дни и отпуски, както и участията им в съдебни заседания и в евентуални ревизионни комисии.

В срок от два месеца дисциплинарната комисията следва да изготви доклад за работата на прокурор И. П. и прокурор С. Х. по 6. досъдебни производства.

Източник: bntnews.bg