Психологически промени, които настъпват в различните етапи от живота ни

0

Ч овешкото развитие е завладяващ процес. Вярно е, че промяната е част от природата на човека, но всеки от тези еволюционни скокове представя забележителни предизвикателства и възможности. Управлението им изисква първо да знаете от какво се състоят. Само тогава ще направите всичко по силите си, за да се изправите срещу тях и да ги управлявате.

  • Ранно детство
Източник: iStock/Getty Images

Ранното детство е период, който обхваща две години – от раждането до развиването на комуникационни умения. 

Бебетата изследват реалността чрез своите сетива и движения. Те се научават да разпознават лицата на своите родители. Свързването с хората, които се грижат за тях, е едно от най-важните преживявания за човешкото развитие. Бебетата развиват способността да формират емоционални връзки с другите.

През тези 24 месеца те показват основни емоции като радост, отвращение, страх, тъга, гняв и др. 

  • Предучилищна възраст (3-6 години)

Първите 1000 дни от живота на детето са ключови за неговата неврологична зрялост. Децата постепенно придобиват по-компетентна комуникация чрез кратки фрази. На този етап малките започват да използват въображението си чрез игра, за да пресъздадат измислени ситуации. Това им позволява да започнат процес на развитие на своето абстрактно мислене.

На възраст между 3 и 6 години ходят на детска градина и общуват с връстниците си. Тази възможност им позволява да придобият важни социални умения, като споделяне и сътрудничество.

  • Училищна възраст (7-11 години)
Източник: iStock/Getty Images

Периодът преди юношеството представлява интересен момент в тяхното социално и морално развитие. На възраст между 7 и 11 години те придобиват по-сложни мисловни умения. Пример за това е способността да се разсъждава логично. В този смисъл образованието и социалната среда са от съществено значение за по-доброто интегриране на тези етапи.

Също така започва да се развива все по-очевидно чувство за независимост. Децата сами вземат решения в области като училище и лични интереси.

  • Юношеството

Промените, които се случват в юношеството, са доста поразителни. Личността и идентичността се оформят. Емоционалните колебания в този период са медиирани от хормони.

Юношеството обхваща серия от години на големи открития, при които те изследват и развиват своя начин на съществуване, лична и сексуална идентичност. Също така ценности, страсти и цели в живота.

  • Ранна зряла възраст (20-40 години)
Източник: iStock/Getty Images

Това е решаващ момент, в който да развиете кариерата си и да имате професионални и финансови постижения. През тези години човешкото същество съзрява в сферата на своите сексуални отношения. Също така човек консолидира своята идентичност и се опитва да изгради живота си според вашите конкретни интереси. 

  • Средна зрялост (40-60 години)

Някои хора изпитват криза на идентичността или поставят под съмнение своя житейски избор. Това се случва, когато се сблъскат с преживявания като загуба на работа, емоционални раздели, пенсиониране, менопауза или простото възприемане на минаващото време.

Друго често срещано явление е свързано със семейните и партньорските отношения. Привързаността може да се промени, отстъпвайки място на по-солидна и зряла обич. 

  • Късна зряла възраст (65 и повече години)
Източник: iStock/Getty Images

Мъжете и жените на възраст над 65 години навлизат в етап, в който е обичайно да разсъждават върху своите постижения и житейски опит. Това е време, когато мислят за наследството, което ще оставят на бъдещите поколения.

Психологическото благополучие може да бъде отслабено при някои възрастни хора. Самотата е основният фактор за появата на състояния като депресия. Много хора обаче изживяват този период пълноценно и щастливо.

Източник: vesti.bg