Природният газ продължава да поевтинява през август

8

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за август в размер на 59,67 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от КЕВР.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за август.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 юли включително.

КЕВР решава за цената на природния газ за август

С осигурените количества   се покриват ангажиментите на обществения доставчик за август – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 59,67 лв./MWh е с 1,4 % по-ниска от цената на природния газ през юли, която беше в размер на 60,58 лв./MWh.

Източник: vesti.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *