Празник е! Кого почита църквата днес

0

П аметта на Христовия предтеча Йоан Кръстител се чества няколко пъти през годината. На 23 септември се отбелязва зачеването му, тоест изпълнението на пророчеството, което Божи ангел съобщил на свещеник Захария. За това разказва Евангелието според Лука.

Юдейският свещеник Захария и жена му Елисавета били праведни хора, но нямали деца и десетилетия наред живеели с надеждата за рожба.

Те искали да се избавят и от укора на обществото, че бездетството им е наказание за техни скрити грехове. Вече били в напреднала възраст, но Бог се смилил над тях и им дал син, който според пророчеството ще бъде велик пред Господа и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си. Мнозина ще обърне към Бога и ще върви пред Него, та да приготви за Господ народ съвършен.

Тъй като евангелист Лука посочва шестмесечна разлика между предсказанията за раждането на Йоан Предтеча и на Иисус Христос,

в църковния календар тези събития са разположени в същата последователност: първо днес се чества зачеването на Йоан Предтеча, а на 25 март – зачеването на Иисус Христос; така се чества и раждането им през шест месеца.

Света Раиса била родена в Египет, баща й се казвал Петър.

Млада се обрекла на девство и живяла според Христовия закон в нравствена чистота, вяра в Бога, надежда за вечния живот и любов към Бога и хората. Когато веднъж отишла при извора, за да донесе вода, тя видяла множество християни, които по заповед на владетеля Лукиан били оковани и водени на мъчения, защото не желаели да се покланят на идолите.

Тогава Раиса също се присъединила и се смесила с тълпата.

Тъмничарят я посъветвал да се отдалечи, за да не изгуби живота си заедно с другите. Раиса не само не си тръгнала, но смело изповядала вярата си. Веднага започнали да я изтезават ужасно и накрая я обезглавили. Това станало през 308 г.

Източник: vesti.bg