Позиция на Съдийската колегия на ВСС по случая в Стара Загора

Членовете на Съдийската колегия на ВСС излязоха с позиция до медиите по случая с обезобразеното 18-годишно момиче в Стара Загора.

Ето какво казват:

Изразяваме пълна съпричастност към пострадалата от брутално насилие млада жена от Стара Загора и нейното семейство. Свидетели сме на поредния акт на посегателство срещу личността, при който е проявена особена агресия и жестокост. Подкрепяме масовите протести срещу насилието, защото вярваме, че гражданската енергия има положителен заряд, който ще допринесе за повишаване на правната сигурност, превенцията и защитата на жертвите на престъпления. Този житейски и правен казус за пореден път остро поставя на дневен ред съществени неразрешени въпроси в областта на правораздаването, ефективността на дейността на правоохранителните и съдебни органи, необходимостта от срочно предприемане на конкретни мерки в отговор на обществените очаквания за гарантирана правна защита на пострадалите от престъпления, в частност на жертвите от насилие, и справедлив съдебен процес.

Обществените емоции на гняв и възмущение обаче не следва да ескалират в призиви за саморазправа, застрашаваща както личната неприкосновеност на съдиите, така и справедливостта на образувания наказателен процес.

От публично разпространената информация хронологията на конкретния случай към настоящия момент е следната:

По образувано досъдебно производство по описа на Районна прокуратура – Стара Загора в качеството на обвиняем е бил привлечен мъж за нанесена на млада жена средна телесна повреда – престъпление по чл. 129 от НК. По отношение на него Районен съд – Стара Загора е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“, като е приел наличие на предпоставките за задържане – обосновано предположение, че е извършил престъпление от общ характер, наказуемо с лишаване от свобода или по-тежко наказание (чл. 129 от НК) и реална опасност да се укрие или да извърши престъпление. На 05.07.2023 г. състав на Окръжен съд – Стара Загора е отменил определението на районния съд, като е приел въз основа на наличните доказателствени материали, че причинените на пострадалата телесни увреждания обуславят лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 НК – престъпление от частен характер, за което не може да се вземе мярка за неотклонение. На 31.07.2023 г. по отношение на обвиняемия е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по обвинение за закани с убийство на пострадалата.

Съдебният акт на въззивния съдебен състав на Окръжен съд – Стара Загора е постановен в рамките на неговата правораздавателна компетентност. Прогласената от Конституцията на Република България независимост на съдебната власт изисква при осъществяване на своите функции съдиите да вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на закона и фактите по делото.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не разполага с правомощия да контролира правилността на съдебните актове, нито може да се самосезира за ангажиране на дисциплинарна отговорност на съдиите. Предложения за образуване на дисциплинарно производство могат да правят само органите и лицата, посочени в чл. 312, ал. 1 ЗСВ.

Определението на съда по въпроса за мярката за неотклонение не представлява присъда и не предрешава изхода на наказателното производство, което все още е на досъдебна фаза. Същинското провеждане на съдебния процес тепърва предстои, като при разглеждането на делото следва да се осигури възможност за спазване на основните принципи на наказателния процес. Недоверието към съда и всяка форма на натиск върху вътрешното съдийско убеждение крият опасност за правилното изясняване на делата.

Призоваваме българското общество, изпълнителната и законодателната власти за общи усилия за превенция и борба с всички форми на агресия, зачитане на правата на пострадалите лица и доверие към българския съд, защото той е гарант за върховенството на правото.

Източник: bntnews.bg