Откриха видове трилобити на възраст 490 млн. години в древни пепелни отлагания

0

И зследователи са открили до 10 неизвестни досега вида изчезнали трилобити в най-малко проучения регион на Тайланд. 

Изследователи от Калифорнийския университет са открили фосили, скрити в продължение на 490 милиона години, по крайбрежието на остров Ко Тарутао. Това откритие има потенциала да запълни празнините в познанията ни за животинския свят през късния камбрий, обхващащ периода между 497 и 485 милиона години.

Според официалното съобщение екипът е нарекъл един от видовете в чест на тайландската кралска принцеса Маха Чакри Сириндорн, която е известна с „непоколебимата си отдаденост на развитието на науката в Тайланд“.

Фосили, погребани във вкаменена пепел

Праисторическите членестоноги, известни като трилобити, са имали три дяла на екзоскелета си. Тези морски същества са имали черепи с форма на полумесец, през които са дишали с помощта на краката си.

Наскоро откритите вкаменелости са намерени заплетени в пластове вкаменена пепел в пясъчник. Тези слоеве са образувани от древни вулканични изригвания, които са се утаили на морското дъно, в резултат на което се е образувал зелен слой, известен като туф. Авторите подчертават, че намирането на туфи от късния камбрий е рядкост.

„Туфите ще ни позволят не само да определим възрастта на вкаменелостите, които открихме в Тайланд, но и да разберем по-добре части от света като Китай, Австралия и дори Северна Америка, където подобни вкаменелости са открити в скали, които не могат да бъдат датирани“, казва Шели Вернет, първият автор на монографията, в която подробно са описани новите открития на вкаменелости. 

Туфите съдържат кристали циркон, известни със своята химическа стабилност и устойчивост на топлина и атмосферни влияния.
„Можем да използваме радиоизотопни техники, за да датираме кога се е образувал цирконът и по този начин да определим възрастта на изригването, както и на вкаменелостите“, казва Найджъл Хюз, съавтор на монографията и професор по геология в Калифорнийския университет в Ривърсайд.

Геоложкият пъзел

Освен това изследователите идентифицират „12 вида трилобити“ в региона, които преди това са били документирани в други части на света, но никога в Тайланд.

Това необичайно разпространение може да е свързано с географското положение на района по време на Гондваналенд – древен суперконтинент, който е включвал Африка, Индия, Австралия, Южна Америка и Антарктида. През целия период на съществуване на трилобитите Тайланд се е намирал във външната периферия на суперконтинента.

„Тъй като континентите се променят с времето, част от нашата работа беше да разберем къде се е намирал този район на Тайланд спрямо останалата част на Гондваналенд. Това е движещ се, променящ формата си 3D пъзел, който се опитваме да сглобим. Това откритие ще ни помогне да го направим“, казва Хюз.

Те посочват, че Тайланд вероятно е бил свързан с части от Австралия.

Освен това авторите предполагат, че чрез изследване на туфите могат да установят времева линия, свързана с определен вид трилобит, като Tsinania sirindhornae. Тази хронология би помогнала да се определи периодът, през който са живели тези трилобити. С тази информация изследователите могат да направят твърдението, че близкородствените видове Tsinania, открити както в Северен, така и в Южен Китай, са възникнали около една и съща геоложка епоха.

Туфовите пластове от горен камбрий до долен ордовик на остров Ко Тарутао, провинция Сатун, най-южната част на полуостров Тайланд, съдържат богата трилобитна фауна, която има отношение към глобалната биостратиграфия, палеогеографията на окологондуанския регион и промяната на еволюционния режим. Доказано е, че този район на Сибумасу, долнопалеозойски маргинален гондуански терен, е бил тясно свързан с Австралия, Северен Китай (Сино-Корея) и други континентални фрагменти от северния екваториален сектор на суперконтинента, включително Южен Китай по това време. Общите фауни също така предполагат асоциация с Казахстан и Лаврентий.

Колекциите от осем участъка дадоха 10 новооткрити вида и един нов род от древни силицикластични отложения на бреговата повърхност и вътрешния шелф. С новите таксони и преразглеждането на известните досега таксони се уточнява възрастта на горните две формации от групата Тарутао до средата на 10-ия етап на камбрия и долния-среден тремадок. За Сибумасу са създадени две биозони: зоната Eosaukia buravasi, включваща всички камбрийски разрези от Ко Тарутао, и зоната Asaphellus charoenmiti, включваща разглежданата тук тремадокийска фауна. 

Новият род е Tarutaoia, а новите видове са Tsinania sirindhornae, Pseudokoldinioidia maneekuti, Pagodia uhleini, Asaphellus charoenmiti, Tarutaoia techawani, Jiia talowaois, Caznaia imsamuti, Anderssonella undulata, Lophosaukia nuchanongi и Corbinia perforata. Други таксони, съобщени за първи път от Тарутао, са Mansuyia sp., Parakoldinioidia callosa Qian, Pseudagnostus sp., Homagnostus sp., Haniwa mucronata Shergold, Haniwa sosanensis, Kobayashi, Lichengia simplex Shergold, Pacootasaukia sp., Wuhuia sp., Plethopeltella sp., Apatokephalus sp., Akoldinioidia sp. 1 и Koldinioidia sp.

Източник: vesti.bg