Осем министри на парламентарен контрол

0

В предстоящото пленарно заседание народните представители ще проведат парламентарен контрол и ще изслушат осем от министрите в кабинета “Денков”.

Тодор Тагарев, министър на отбраната ще отговори на един въпрос относно ниско прелитащи военни самолети над град Елена.

Министърът на правосъдието Атанас Славов ще отговори на два въпроса относно закриването на следствен арест в град Кюстендил и преместването му в село Самораново, както и въпрос относно открита процедура на договаряне без предварително обявление с предмет “Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети на местата за лишаване от свобода при Държавно предприе “Фонд затворно дело” по четири обособени позиции.

Христо Хинков, министър на здравеопазването ще отговори на шест въпроса относно влошаващото се състояние на общинската болница “Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД, осигуряване на спешна помощ до адрес в село Поликраище, създаване на амбулатории и здравно-консултативни звена в населени места в региони с ограничен достъп до здравни грижи и др.

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще отговори на един въпрос относно неизпълнение на законови ангажименти на ведомството за публикуване на решения на Комисията по земеделие.

Димитър Илиев, министър на младежта и спорта ще отговори на един въпрос относно изпълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.

Министърът на културата Кръстю Кръстев ще отговори на два въпроса относно опазването на Тракийската гробница край село Гагово, както и относно състоянието на Александровската гробница в село Александрово, община Хасково.

Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на 13 въпроса относно ремонти на редица пътища в страната, първи етап на Програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд, финансирано по ПВУ и др.

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева ще отговори на един въпрос относно Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии за привличане на инвестиции.

Източник: vesti.bg