Образование за по-устойчиво бъдеще на минното дело

0

У стойчивото минно дело е свързано с насърчаване на баланса между всички заинтересовани социални, екологични, икономически и управленски фактори.

Ето защо е важно да има ангажираност на местната общност и разбиране сред хората за причините и последствията, което да направи достъпни изследванията, икономическите оценки и мониторинга на околната среда.

Технологии и изкуствен интелект в минното дело

Като се има предвид, че околната среда играе ключова роля както за социалното, така и за икономическото здраве на местните общности, има много смисъл в образоването на населението по темата, за да не се стига до неустойчиво развитие със сериозни последици.

Следователно, разработването на образователни програми за подобряване на екологичната грамотност на общността, особено в страни, които разчитат в голяма степен на минерални ресурси, определено е добра идея. 

За да работи ефективно, всяка програма за екологична грамотност трябва да действа както на местно, така и на регионално ниво, за да се гарантира, че политиките, които се прилагат са адекватни и устойчиви.

Някои от темите, които в идеалния случай трябва да бъдат включени в програмите за обучение са: Връзките между геологията и човешкото здраве – например, има здравословни проблеми, приписвани на минните дейности, които обаче са свързани с местната геология; Успешна селскостопанска рехабилитация на стари мини; Казуси и активно използване на сценарии за решаване на проблеми, които укрепват местния капацитет както за планиране, така и за защита на съществуващите екосистеми.

В крайна сметка, колкото повече местните жители разбират последиците за тяхната социална, екологична и икономическа среда от минното дело, толкова по-добре подготвени са те да дадат валиден и ценен принос за устойчивото развитие на общността.

Няма съмнение, че съвременните диагностични технологии дават безпристрастни оценки за последствията от минното дело.
Когато се комбинират с местните знания и възприятия, резултатът е мощен инструмент, който може да се използва за подобряване на представянето на минния сектор в екологичните, социалните и икономически показатели за устойчивост.

Това също така е в съответствие с програмата Образование за устойчиво развитие на ЮНЕСКО. Понастоящем повечето висши учебни заведения, които предлагат степени по минно дело, предоставят минимално обучение по темата с устойчивостта на добива.

Ето защо е изключително важно минната индустрия да обучава хората в съпоставянето, използването и разбирането на екологични технологии и географска информация.

Така може да се подобри връзката между минните компании и местните общности и по този начин да се улесни диалогът помежду им.
Ако искаме да променим бъдещето, трябва да променим начина, по който правим нещата в настоящето.

Образованието ще спомогне за развитието на бъдещи поколения, които могат да „мислят и да се държат по устойчив начин” във връзка с минното дело.

Източник: vesti.bg