Националната експертна лекарска комисия с нов директор

0

А ни Александрова е новият директор на Националната експертна лекарска комисия, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. Александрова е назначена от днес, със заповед на служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев.

Ани Александрова е завършила право в Нов български университет през 2005 г. Магистър е и по корпоративен контрол и икономически анализи, като квалификационната степен е придобита през 2015 г. във Висшето училище по застраховане и финанси.

От април 2020 г. досега Ани Александрова е ръководител „Обществени поръчки“ в „Информационно обслужване“ АД. От август 2012 г. до август 2019 г. е директор „Човешки ресурси“ и директор „Правна дейност“ в „Транспрес“ ООД. От октомври 2007 г. до август 2012 г. е била старши адвокат в адвокатски съдружия, както и адвокат на свободна практика. В този период предмет на професионалната ѝ дейност са процесуално представителство по търговски, граждански и административни дела, регистрация и пререгистрация на търговски дружества, представителство по трудови дела и др. В периода 2006 г. – 2007 г. Александрова е главен юрисконсулт в строително-инвестиционна компания. Владее английски и испански език.

Договорът с досегашния директор на НЕЛК д-р Кънчо Райчев е прекратен днес, по взаимно съгласие.

Националната експертна лекарска комисия е здравно заведение – юридическо лице, на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, със седалище София. НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ на територията на цялата страна. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез регионалните картотеки за медицински експертизи. НЕЛК осъществява диагностични и експертни функции по проблемите на медицинската експертиза, както и експертни, контролно-методически и консултативни дейности по отношение на по-долустоящите органи на медицинската експертиза.

Източник: vesti.bg