МО смени ръководството на военноремонтните заводи ТЕРЕМ

1

Д ържавното дружество „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, което обединява военноремонтните заводи към Министерството на отбраната, от днес има ново ръководство. За председател на Съвета на директорите днес е избран Димитър Стойчев. Новият изпълнителен директор на акционерното дружество е Калин Димитров, съобщиха от Министерството на отбраната, предаде NOVA.

С двама души се увеличава съставът на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД – от 5 на 7 души, решиха във военното ведомство.

Калин Димитров е старши-лейтенант от резерва. Има значителен опит в управлението на фирми, свързани с отбраната. Заемал е ръководни длъжности в търговски дружества за производство и модернизация на военна техника. Работил е като консултант в сферата на услугите, свързани с новостите, тенденциите и насоките в областта на военната техника, въоръжение, екипировка и обучение.

През есента на 2021 г. Калин Димитров организира посещение на делегация от българските ВВС за запознаване с възможностите на украинските предприятия за извършване на ремонт на авиационна и друга техника.

Източник: vesti.bg