МОН с позиция за теча на отговорите от матурата по БЕЛ

1

О т Министерството на образованието излязоха с позиция във връзка с теча на верните отговори на матурата по БЕЛ. От МОН твърдят, че за да няма злоупотреби, изпитът е разделен на 3 модула, които се изпращат по различно време в училищата. В случаите, когато частта от модула е с продължителност 60 или 90 минути, зрелостникът не може да излиза от изпитната зала и да се връща в нея преди приключването на съответната част, допълват от образователното министерство.

NOVA се сдоби с 35 верни отговора от общо 40-те въпроса в тестовата част на изпита по Български език и литература. Решението на задачите получи по време на провеждането на теста срещу обещание, че ще преведе 100 лева на изпращача.

Матури за продан: Колко достъпни са отговорите за днешния изпит?

Вижте цялата позиция на министерството, без редакторска намеса:

„За да не се допуснат злоупотреби с информацията, касаеща държавния зрелостен изпит, той е разделен на три модула, които се изпращат по различно време в училищата, където се провеждат матурите. В случаите, когато частта от модула е с продължителност 60 или 90 минути, зрелостникът не може да излиза от изпитната зала и да се връща в нея преди приключването на съответната част.

В случаите, когато частта е с продължителност 120, 150 или 180 минути, зрелостникът може да излиза от изпитната зала и да се връща в нея след изтичане на първите 90 минути.

Зрелостникът може да напусне залата и сградата след окончателно приключване и предаване на изпитната работа, но не по-рано от края на първата част и не по-рано от 60 минути от началото на втората част. В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

Изпитите се провеждат при строги правила за информационна сигурност – засекретяване на материалите, генериране на изпитната комбинация в деня на провеждане на държавния зрелостен изпит в присъствието на служители на органите на реда. Работата на зрелостниците се наблюдава от над 9000 квестори в залите и чрез видеонаблюдение в РУО и центъра на МОН.

Телефоните на учениците и учителите са прибрани. Ако зрелостник преписва от хартиен носител, преписва от данни, съдържащи се в технически устройства, от работата на друг зрелостник, използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация или изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им, се отстранява от изпитната зала и работата му се анулира.“

Източник: vesti.bg