Космическо решение за недостига на вода

0

О пазването и управлението на водата винаги е било централно за селското стопанство, като напояването е основният потребител на този ресурс.

Доклад на Европейската космическа агенция отбелязва, че използваме повече вода за напояване, отколкото за която и да е друга цел, но липсва глобален мониторинг на тези практики.

Тъй като търсенето на вода в световен мащаб нараства, главно поради нарастващото население и климатичната криза, учените проучват иновативни решения на това предизвикателство.

Едно обещаващо решение включва използването на сателитни данни за измерване на това колко вода се използва за напояване.

Сушата страшно надвисва над Европа: Никой вече не е предпазен

Очи в небето

Повече от 70% от водата, извлечена от земната повърхност или подземни ресурси, се използва за напояване. Изненадващо, има ограничено наблюдение на това масивно отклоняване на водата, особено когато това е пряко взаимодействие с естествения воден цикъл на Земята.

Скорошният напредък в сателитната технология може да е отговорът на този пропуск, според скорошно проучване, публикувано в списанието Earth System Science Data.

Докладът разкрива, че проектът Science for Society Irrigation+ на ESA е показал потенциал при използването на космическа информация за измерване на нивата на напояване.

Ценни сателитни данни

Изследването, ръководено от Националния съвет за научни изследвания и Университета на Перуджа, разширява предишни проучвания, които използват данни за влажността на почвата от сателитни мисии, като SMOS на ESA, както и информация за евапотранспирация.

Експертите са използвали „техника на инверсия“, която трансформира тези обширни сателитни данни в първите регионални набори от данни за напоителната вода с висока разделителна способност.

Зашеметяващо: Учени откриха защо езерата изчезват

Оценки за напояване

„Разработихме тези набори от данни за три основни речни басейна, които се напояват по различен начин и имат различни климатични условия“, обясни съавторът на изследването Якопо Дари.

„Използвайки данни от радарната мисия Copernicus Sentinel-1 и техника за инверсия на влажността на почвата, ние постигнахме прогнози за напояване с разделителна способност от 1 км. над полусухия басейн на река Ебро в североизточна Испания и по-влажната долина на По в Северна Италия.

„Над пилотната площадка на басейна Мъри-Дарлинг в югоизточна Австралия, която също е полусуха, ние постигаме прогнози за напояване с разделителна способност от 6 км., използвайки данни за влажността на почвата от глобалната навигационна сателитна система Cyclone на НАСА.“

Безценни набори от данни

Наборите от данни, получени от това изследване, обхващащи от 2016 г. до 2020 г. за европейските региони и от 2017 г. до 2020 г. за басейна Мъри-Дарлинг, предоставят подробна представа за текущите практики за напояване.

Те също така полагат основите за подобрено управление на водните ресурси в лицето на нарастващото търсене и потенциален недостиг.

Проучване: Недостигът на води в ЕС се дължи на десетилетия лошо управление

Последици от изследването

Тъй като светът е изправен пред нарастващите предизвикателства за балансиране на производството на храни и устойчивостта на околната среда, инструменти като тези системи за сателитно наблюдение стават незаменими.

Крайната цел е глобалното използване на вода – особено за селското стопанство – да не е само оценка, а измерима и управляема цифра.

„Радваме се, че нашият проект Science for Society Irrigation+ даде 23 научни публикации в рецензирани списания и първите масиви от данни за напояване в регионален мащаб, извлечени от сателитни наблюдения с пространствена разделителна способност, подходяща за управление на водните ресурси в селското стопанство“, каза експертът от ESA Еспен Волден.

„Те биха могли да положат основата за разработване на система за наблюдение на водното напояване с висока разделителна способност от космоса, което е много необходимо предвид натиска, под който са подложени нашите запаси от сладка вода сега, и факта, че те ще бъдат под още по-голям натиск в бъдеще .”

По темата

Източник: vesti.bg