Кой има право да избира народни представители?

0

П раво да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, които:

С какви документи за самоличност можем да гласуваме на 2 април

  • имат българско гражданство;
  • са навършили 18 години към изборния ден включително;
  • не са поставени под запрещение;
  • не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

По темата

Източник: vesti.bg