КЕВР решава за цената на природния газ за август

0

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще реши на закрито заседание във вторник каква да бъде цената на природния газ за август, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Очаква се цената на природния газ за този месец да се запази на нивото от юли.

„Булгаргаз“ разкри ще има ли повишение на цената на природния газ през август

КЕВР утвърди цена на природния газ за миналия месец от 60,58 лева за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ от 1 август да бъде в размер на 61,18 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Окончателно решение каква да бъде цената на природния газ за следващия месец регулаторът ще вземе на закрито заседание.

„Булгаргаз” предложи газът през август да струва 62,38 лв./MWh

Започва разширението на газохранилището „Чирен”

КЕВР намали цена на природния газ с 8%​

Източник: vesti.bg