Калин Стоянов от Брюксел: Имаме рекорден брой осъдени за каналджийство (ВИДЕО)

4

М инистърът на вътрешните работи Калин Стоянов представи постигнатото от страната ни на Международна конференция, инициирана от еврокомисар Илва Йохансон. Форумът събра в Брюксел 415 участници – представители на 57 държави, съобщиха от Министерството на вътрешните работи, цитирани от NOVA.

Анализите показват, че над 90% от лицата, участващи в каналджийските мрежи на наша територия, не са български граждани, а основната част от приходите от тази престъпна дейност се генерира извън страната ни, обобщи в изказването си пред международния форум в Брюксел министър Стоянов.

„От началото на годината са образувани 1277 досъдебни производства за подпомагане на незаконното преминаване на границата и незаконния престой в страната, което е с почти 60% повече от същия период на миналата година. Почти половината от всички досъдебни производства са образувани през последните месеци, след влизането в сила на новите законодателни промени. Само в периода от август до октомври са иззети над 400 МПС, използвани за превозване на мигранти. Съществено е увеличен и броят на постановените присъди за такива престъпления. За първите девет месеца на тази година са осъдени 809 лица, което е с 31% повече от цялата предходна година и три и половина пъти повече от цялата 2021 г“.

Източник: БГНЕС

Международна конференция за създаването на Глобален алианс за противодействие на каналджийството събра днес в Брюксел 415 участници – представители на 57 държави.

„Участието ми в този форум е изключително висока оценка, огромно доверие и признание за България, за служителите на МВР и в частност за мен“, заяви Калин Стоянов.

Българският вътрешен министър предостави информация за активните действия, предприети от страната ни, и постигнатите резултати в противодействието на този вид престъпления. Той припомни, че България е ангажирана с охраната на една от ключовите външни граници на ЕС – тази с Република Турция. Именно затова българската гранична полиция, подпомогната от Фронтекс и държавите членки на ЕС, работи активно за превенция на незаконните преминавания както на вход, така и на изход, с цел ограничаване на вторичните движения. Резултатите – за първите десет месеца на тази година са предотвратени над 170 000 опита за незаконно преминаване на границите, което е с 21% повече от същия период на миналата година.

Източник: БГНЕС

„Наред с това прилагаме комплекс от мерки във вътрешността на страната. Засилихме обмена на информация в реално време, провеждаме специализирани полицейски операции, като целта ни е ефективно наказателно преследване на каналджиите. Активно работим и за противодействие на свързаните с каналджийството престъпления – използването на неистински и фалшиви документи, контрабандата на стоки и други“, добави министър Стоянов. Той подчерта, че постигнатите резултати се дължат и на активно взаимодействие с партньорските служби на държавите членки и други ключови партньори.

„Ползваме в пълна степен капацитета на Европол за обмен на информация по отношение на незаконната миграция. Обменените съобщения през SIENA по тази линия от началото на годината са почти 3000 – 24% повече от цялата предходна година. От октомври 2022 г. двама гост-служители на европейската полицейска служба са разположени в България, близо до българо-турската граница, с цел вторични проверки за сигурност и подпомагане на националните компетентни органи чрез извършване на кръстосани проверки в базите данни на Европол. В тази посока от началото на септември работи и създадената целева оперативна група за борба с каналджийството. За момента са идентифицирани съвместни случаи, засягащи България, Румъния, Гърция и Молдова.

Министър Стоянов потвърди готовността на България и за засилено двустранно сътрудничество и като пример изведе двустранния План за действие с Австрия, чието изпълнение доведе до засилване на съвместната ни работа за превенция на незаконната миграция. Водени от убеждението, че ангажирането на всички партньори по миграционните маршрути остава една от най-важните мерки, България отдава голямо значение на диалога и сътрудничеството с непосредствените си съседи, както и с държавите на произход на мигрантите, установени на наша територия, коментира още министърът. Поддържа се постоянен диалог на политическо и професионално ниво с партньорите от Турция, в резултат на който от септември насам се наблюдава трикратно намаление на броя на опитите за незаконно преминаване на границата. В този контекст много активно се използват и възможностите на тристранния контактен център на ГКПП „Капитан Андреево“ (в който участват България, Турция и Гърция). Приоритет е сътрудничеството със Сърбия и Република Северна Македония.

Източник: БГНЕС

„Опитът на България в противодействието на каналджийството показва, че могат да се постигат резултати, когато подхождаме всеобхватно и прилагаме комплекс от съгласувани мерки на всички нива – добра законодателна рамка, предвиждаща адекватни наказания за извършителите, оптимална координация на национално ниво, възползване в максимална степен от възможностите на международното полицейско сътрудничество. България подкрепя намеренията на ЕК да засили общия отговор в борбата с каналджийството и ще продължи да бъде активен и надежден партньор в превенцията и противодействието на това явление“, заяви в заключение българският вътрешен министър.

Създаването на Глобален алианс за противодействие на каналджийството и провеждането на конференция на тази тема беше определено от министър Калин Стоянов като важен знак за цялостния ангажимент на ЕК в подпомагане на усилията на държавите членки за по-ефективен и фокусиран отговор на сериозното предизвикателство. В изказването си в рамките на втория панел на международната конференция – „Отговор на каналджийството“, той подчерта:

„Единственият начин да се противопоставим успешно на тези престъпни действия е да бъдем също толкова активни в сътрудничеството помежду си“.

Това включва както взаимодействие между правоприлагащите органи на държавите членки, така и с партньорите извън Европейския съюз. Ключова е и съвместната работа с Европейските агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, особено Европол – посочи министър Стоянов. Той подкрепи предлаганото от ЕК актуализиране на правната рамка, което по думите му „ще помогне да засилим нашия колективен отговор, за да гарантираме, че тези, които участват в незаконни дейности, възползвайки се от уязвимостта на мигрантите, ще бъдат наказани с достатъчна строгост“.

Източник: vesti.bg