Как е променяна Конституцията през последните три десетилетия?

В Конституцията на Република България, която е приета през 1991 година, са правени промени общо 6 пъти промени. Една от тях е обявена за противоконституционна. Така, промените, влезли в сила, са 5. Повечето от тях са свързани с присъединяването на България в Европейския съюз.

Вижте най-важните конституционни промени:

Най-важните от приетите през 2003-а година промени се отнасят до съдебната власт. Прецизирани са изискванията за придобиване, възстановяване на несменяемост и освобождаване от длъжност на представителите на съдебната власт. Прието е също депутатите, съдиите, прокурорите и следователите да носят гражданска и наказателна отговорност само при престъпления от общ характер.

През 2005-а година Конституционният съд се произнася по Договора за присъединяване на България към ЕС и впоследствие са извършени вторите промени в основния закон на България. Към основните насоки на Република България е добавено участието в ЕС. Промените са допуснали предаването на български гражданин на друга държава или международен съд, когато такова наказателно преследване е предвидено във влязъл в сила международен договор. Решено е и европейски граждани, вкл. български, да могат да гласуват за членове на Европейския парламент и за местни органи.

През 2006-а година е намален депутатският имунитет,както и този на на конституционните съдии. С промените разрешение за задържане или възбуждане на наказателно разследване може да се иска вече и при „нетежки“ престъпления от общ характер. Със същите промени Омбудсманската институция се затвърждава на конституционно ниво. Въведен е и контрол от законодателната власт върху съдебната – Върховният административен съд, Върховният касационен съд и главният прокурор са зъдалжени да се отчитат с годишни доклади.

През 2007-а година дейността на въоръжените сили се урежда със закон. Подготовката на гражданите за защита на отечеството – също. Приема се и народното събрание да има самостоятелен бюджет. Определят се задълженията на Висшия съдебен съвет и как се прекратява мандатът на членовете му. С тези промени се създава и Инспекторат към Висшия съдебен съвет.

Промените през 2015-а година са свързани с актуалната по това време реформа в областта на правосъдието.

Източник: bntnews.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *