Какво трябва да знаем, ако искаме да сменим личния си лекар

0

В периода от 1 до 31 декември, както и от 1 до 30 юни, може да смените личния си лекар.

Формуляра за избор на общопрактикуващ лекар може да изтеглите от сайта на НЗОК nhif.bg – рубрика „За граждани“ – „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“. На гърба му има указания за попълването му.

Може да се обръщате и към РЗОК (координатите им са изписани в меню „Контакти“ на сайта на НЗОК – www.nhif.bg), където оказват пълно съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избор на нов лекар и предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Понякога смяната на личен лекар е неизбежна. Причините могат да бъдат много – преместване в друг град, смяна на адреса и желанието Вашия личен лекар да се намира по-близо до дома Ви и други.

Според законодателството на Република България, за да смените личния лекар, трябва да сте здравноосигурен.

Смяната на личния лекар се осъществява 2 пъти в годината в периода – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Извън тези срокове смяната на личния лекар е възможна единствено при наличието на определени хипотези, като смяна на настоящия адрес на лицето или прекратяване на договора на личния лекар с РЗОК и др. Доколкото изложените от вас обстоятелства не попадат в никоя от изброените възможности, смяната на личния лекар би могла да се осъществи в посочените нормативно установени срокове – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

За смяната на личния лекар е необходимо да отидете при лекаря, който сте избрали, със здравната си книжка. Съответно той попълва данните си в нея и Ви включва в списъка си с пациенти. Той е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен изборът.

НЕ е необходимо за смяната на личен лекар да отидете при стария и да го уведомите за това. Смяната на личен лекар се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса.

Източник: vesti.bg