Знаехте ли това за Монголската империя 

0

В ъзходът на Монголската империя бил разтърсващо събитие в историята на Евразия

Разширявайки се агресивно от родните си земи, армии от конни монголски стрелци се разпръснали, за да завладяват земите чак до тихоокеанското крайбрежие и граничните зони с кралства Полша и Унгария.

С напредването на 13-ти век империи, които доскоро се утвърждавали уверено, започнали да се разпадат. Монголските армии оставяли опустошения след себе си – ограбени градове, трупове и изоставени селища.

След като армиите им смазали всякаква съпротива, монголските управители се опитали да съживят търговията, да възстановят индустриите и да насърчат просперитета. Подобно на толкова много завоеватели, те искали да могат да събират данъци и да гарантират, че всички в техните земи насочват усилията си към крайната цел на Монголската империя: завладяването на цялата човешка цивилизация.

За тези цели монголите положили големи усилия. Започнали да наемат квалифицирани занаятчии и търговци, които да бъдат ценни за империята. Някои, включително венецианският пътешественик Марко Поло, се присъединили към Монголската империя доброволно, предлагайки услугите си като преводачи, дипломати или търговци.

1. Създали изследователски центрове, проправяйки пътя на научните постижения.

Лидерите на монголите смятали интелектуалците и учените за важен актив и използвали работата им за подобряването на империята. През 1260 г. Хулегу, монголски командир и внук на Чингис хан, създал изследователски център за мислителите от цяла Евразия на място, наречено Марага (сега намиращо се в провинция Източен Азербайджан в Иран). Хулегу искал тези интелектуалци като имали възможността да се посветят на изучаването на алхимия и астрология да успеят да намерят начин да подобрят продължителността на живота и здравето на султана. Много от тези цели били естествено неосъществими, но въпреки това събирането на толкова много от най-големите умове на времето, той проправил пътя за напредъка, който да имал трайно въздействие, особено в областта на тригонометрията. Хулагу също работил с персийския астроном Насир ал-Дин ал-Туси за изграждането на обсерваторията Марага, която била сред най-модерните в света по онова време.

2. Ускорили търговията и разрастването на нови изобретения
Монголската империя насърчавала свободната търговия и често взема предмети от една страна и ги продавала в далечни земи. Това отворило нови пазари и икономиката процъфтявала.

Монголското завладяване на Китай означавало, че технологии, които преди били малко познати в света вече можели да достигнат до огромните територии, обхващали Монголската империя. Ключов пример е барутът. Малко се знае за това как точно откритието е тръгнало от Китай, но именно през този период достига до Средиземноморието и оттам във Византийската империя, Западния християнски свят и други части на света. Според проучване от 2003 г. в някои части на мюсюлманския свят по онова време вече имали достъп до барута. Въпреки това появата на Монголската империя изглежда значително е ускорила разпространението из останалата част на света.

3. Разпространявали оръжейни технологии

Докато някои военни технологии пътували на запад, други се насочвали на изток. През 1270 г. монголските владетели от Близкия изток изпратили мюсюлмански инженери, които конструирали усъвършенствани обсадни катапулти в Китай, за да помогнат за окончателното сваляне на династията Сун. Това били требушета с противотежести, които били разработени в Близкия изток по време на войните на кръстоносците от края на 12 век.

4. Експериментирали с книжни пари.

Монголците експериментирали с използването на книжни пари, които първоначално се появили в Китай. Както е документирано в писанията на Марко Поло, монголските лидери в Близкия изток разпространили тази нова форма на валута в своя основен търговски център в Тебриз и принудили хората да я използват, заплашвайки ги със смърт. Резултатът бил пагубен, тъй като местните общности отказали да се доверят на новите хартиени банкноти. Въпреки това остава пример за желанието на монголите да експериментират с идеите възникнали във страните, които завладявали.

5. Организирали високоефективни армии

През 1245 г. францисканският монах Йоан от Плано Карпини бил изпратен от папа Инокентий IV на мисия в евразийската степ, за да представлява интересите на християнския свят пред монголите и да събере възможно най-много информация за този нов враг. Когато Йоан се завърнал в Италия, той разказал за огромните мащаби и ефикасност на монголската военна машина. Посъветвал управниците на християнския свят да се поучат от техния модел, известен като десетичната система. Съгласно този подход започнали формират отряди (от 10 войници), роти (от 100), формации (от 1000) и т.н. След като станал свидетел на ефективността на тази система, Йоан решил, че само армии, подредени по същия начин, имат шанс да победят монголите в битка. Съветът му бил пренебрегнат, но други армии използвали тази система с голям успех.

По темата

Източник: vesti.bg