Ето кои са новите представители на МС в НСТС

0

П равителството определи нови представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Това са Мария Габриел, заместник министър-председател и министър на външните работи и Асен Василев, министър на финансите, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Съгласно Кодекса на труда НСТС се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. НСТС се ръководи от заместник министър-председател.

С приемането на Решение на Народното събрание на България от 6 юни за избиране на Министерския съвет на България се налага определяне на нови представители на Министерския съвет в НСТС.

НСТС обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на:

  • трудовите права и отношения; здравословните и безопасните условия на труд;
  • заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
  • общественото и здравното осигуряване;
  • доходите и жизненото равнище;
  • въпроси, свързани с бюджетната политика;
  • социалните последици от преструктурирането и приватизацията.

Осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище. 

Съветът координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в НСТС. 

Източник: vesti.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *