Ето какво гласува ЕП за НГТ в селското стопанство

7

Д нес Европейският парламент прие позиция за преговори с държавите членки по предложението на Комисията относно новите геномни техники (НГТ), които променят генетичния материал на даден организъм, с 307 гласа „за“, 263 гласа „против“ и 41 гласа „въздържал се“.

Евродепутатите от ДПС не подкрепиха решението. Те са категорични, че от първостепенна значимост е защитата на здравето на българските граждани, чрез осигуряване на проследимост на използваните продукти и достатъчно ясна информация и етикетиране, които да позволят на потребителите да направят своя информиран избор по отношение на продуктите, които използват, съобщиха от пресцентъра на групата.

Екокатастрофа и ГМО ли идват със споразумението САЩ-ЕС

Делегацията на ДПС твърдо подкрепя и позицията на група „Обнови Европа“, че е необходима открита и научно обоснована дискусия относно новите геномни технологии, както и че е наложително да бъде осигурена правна яснота.

Макар да няма научен консенсус, че организмите, получени чрез нови геномни техники са напълно безопасни за човешкото здраве, не се оспорват и бързо развиващите се иновации в тази сфера, както и ползите от подобряването на растенията, което спомага за намаляване на употребата на пестициди и торове, за постигане на по-устойчиво селско стопанство и защита на почвите, водите и околната среда.

„В България има нужда от наистина задълбочен дебат, в който да се чуят различните гледни точки и най – вече – гласът на академичните и научни среди. По въпроса за използването на нови геномни техники има дълбоко разделение в обществото, затова е изключително важно да постигнем национален компромис, без да отричаме научния прогрес, но отчитайки в центъра на позицията ни вижданията и на потребителите, и на земеделските производители.“, коментира евродепутатът Атидже Алиева-Вели като член на Комисията по Земеделие и развитие на селските райони.

Целта на днешното решение на ЕП е продоволствената система да стане по-издръжлива чрез разработване на подобрени сортове растения, които са устойчиви на изменението на климата и на вредители и дават по-високи добиви или които изискват по-малко торове и пестициди.

Понастоящем всички растения, получени чрез НГТ, се подчиняват на същите правила като генетично модифицираните организми (ГМО).

Евродепутатите приемат предложението да има две различни категории и два набора от правила за растенията, получени чрез НГТ. Растенията, получени чрез НГТ, които се считат за еквивалентни на растенията, получени чрез конвенционални техники – „растенията от категория 1, получени чрез НГТ“, ще бъдат освободени от изискванията на законодателството за ГМО, а за останалите растения, получени чрез НГТ („растения от категория 2, получени чрез НГТ“), ще продължават да се прилагат по-строги изисквания. Членовете на ЕП искат да запазят задължителното етикетиране на продуктите от растения от категория 1 и 2, получени чрез НГТ.

Екокатастрофа и ГМО ли идват със споразумението САЩ-ЕС

Евродепутатите също така считат, че всички получени чрез НГТ растения следва да останат забранени в биологичното производство, тъй като тяхната съвместимост изисква допълнително разглеждане.

Растения от категория 1, получени чрез НГТ

По отношение на растенията от категория 1, получени чрез НГТ, членовете на ЕП искат да променят стойностите за размера и броя на модификациите, които са необходими, за да може растение, получено чрез НГТ, да се счита за еквивалентно на растенията, получени чрез конвенционални техники. За да се гарантира прозрачност, евродепутатите считат, че опаковките със семена, получени чрез НГТ, трябва да бъдат етикетирани и че трябва да се създаде публичен онлайн списък на всички растения от категория 1, получени чрез НГТ.

Въпреки че няма да има задължение за етикетиране за тези растения, ЕП иска Комисията да докладва как потребителите и производителите възприемат новите техники, седем години след влизането на правилата в сила.

Растения от категория 2, получени чрез НГТ

По отношение на растенията от категория 2, получени чрез НГТ, евродепутатите искат да бъдат запазени повечето от изискванията на законодателството за ГМО, което е сред най-строгите в света, включително процедурата за разрешаване и задължителното етикетиране на продуктите.

За да се стимулира използването на растенията от категория 2, членовете на ЕП се съгласяват да ускорят процедурата за оценка на риска за тези растения, които се очаква да допринесат за по-устойчива хранително-вкусова система, но подчертават, че т.нар. принцип на предпазните мерки трябва да бъде спазван.

Забрана на всички заявени патенти за растения, получени чрез НГТ

Посолството на САЩ в подкрепа на ГМО

Евродепутатите искат пълна забрана на патентите за всички получени чрез НГТ растения, растителен материал, части от тях, генетична информация и технологични характеристики, които те съдържат, с цел да се избегнат правна несигурност, повишени разходи и нови зависимости за земеделските стопани и селекционерите. ЕП също изисква доклад до юни 2025 г. относно въздействието на патентите върху достъпа на селекционерите и земеделските стопани до разнообразен растителен репродуктивен материал, както и законодателно предложение за съответно актуализиране на правилата на ЕС относно правата върху интелектуална собственост.

Парламентът вече е готов да започне преговори с държавите членки на ЕС по окончателния закон.

Контекст

Европейският орган за безопасност на храните направи оценка на потенциалните проблеми относно безопасността, свързани с НГТ. Няколко продукта, получени чрез НГТ, вече са на пазара или са в процес на пускане на пазара извън ЕС (например банани във Филипините, които не покафеняват и които имат потенциал да намалят хранителните отпадъци и емисиите на CO2).

Източник: vesti.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *