ЕСПЧ осъди България по дело за домашно насилие

3

Е вропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) присъди днес в полза на българка, редовна жертва на домашно насилие. Нашата страна следва да плати на пострадалата 10 000 евро обезщетение и 3000 евро за разноски по делото, предаде БТА.

Според единодушното решение на съда у нас липсва необходимото законодателство срещу домашното насилие,

а по случая прокуратурата не е образувала наказателно производство срещу извършителя. Допълва се, че са нарушени забраните за нечовешко или унизително отношение и за дискриминация по Европейската конвенция за човешките права.

Уточнява се, че жертвата A.E., 15-годишна по време на събитията,

е била бита, ритана и душена от 23-годишния мъж, с когото живеела. Съдът отбелязва, че държавата не е защитила A.E., въпреки че тя е пострадала многократно от домашно насилие.

Макар да не може да се каже, че българското законодателство изобщо не е успяло да се справи с проблема

с домашното насилие, начинът, по който тези разпоредби са формулирани и тълкувани от съответните власти, лишава някои жени, жертви на домашно насилие, от възможността за наказателно преследване (на извършителя) и от ефективна защита, се посочва в решението на ЕСПЧ.

Липсата на официална изчерпателна статистика на властите вече не може да се обяснява като обикновен пропуск

от тяхна страна, предвид равнището на проблема в България и свързаното с това задължение на властите да обърнат специално внимание на ефектите от домашното насилие върху жените и да предприемат необходимите действия. Отказът им да ратифицират Истанбулската конвенция може да се разглежда като показател за равнището на техния ангажимент за ефективна борба с домашното насилие, пише в решението.

Източник: vesti.bg