ЕК одобри българското предложение за актуализиране на бюджетните линии по НПВУ

0

Б ългария получи положителна оценка от Европейската комисия за промени в бюджетните линии на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

България подаде второто искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

С промените се отразява намаленото безвъзмездно финансиране от ЕС и се намалява рискът от загуба на средства поради физическа невъзможност на изпълнение в рамките на периода на допустимост до август 2026 г. 

Промените включват значително намаляване на финансирането на проекта за закупуване на системи за съхранение на електрическа енергия. Също и забавени през последната една година инфраструктурни проекти в областта на железопътния транспорт, управлението на водите и биоразнообразието, държавната администрация и здравеопазването.

Шест инвестиции отпадат от НВПУ, като се оценяват възможностите за тяхното финансиране от други източници.

Такава актуализация се налага, защото през 2022 г. Европейската комисия преизчисли алокацията на България с малко под 10% – от 6 268 706 000 евро на 5 688 778 600 евро. 

Предстои Съветът на ЕС да разгледа одобрения от ЕК план и се очаква той да бъде официално приет на следващата среща на министрите на финансите от ЕС.

Източник: vesti.bg