Депутатите приеха удължаване на удължителния бюджет за 2022 г.

0

Е динодушно с 201 гласа „за“ парламентът прие на първо четене изменения на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. – т.нар. удължителен закон. Срокът за предложения между първо и второ четене беше намален на три дни. 

Няма никаква нужда да се пипа Сребърният фонд, заяви министърът на финансите Асен Василев по време на дебата. Той посочи, че този законопроект е внесен от служебния кабинет. Моето предложение е да се заличат думите, които пипат Сребърния фонд, така че да няма и юридическа възможност, не само фактическа, допълни Василев.  

Асен Василев: Върнахме екипа, доказал, че може да събира данъци и акцизи

Във връзка с изтичане на 10 юни т.г. на срока на действие на удължителния закон и с цел финансиране на функциите и предоставяните услуги от разпоредителите с бюджет, е необходимо да се продължи неговото действие до приемането на бюджетните закони за тази година, се посочва в доклада на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Със законопроекта са предложени и промени с цел гарантиране заплащането на дейности, свързани с помощи и обезщетения, други разходи, свързани със сигурността, живота и здравето на хората, вкл. и промени в размери и обхват на социални плащания (минимален размер на пенсията, нова еднократна помощ за ученици от втори до четвърти клас и др.), размерите на които се определят с годишните закони за държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване.  

Единодушно: Депутатите приеха допълнително удължаване на бюджета

Предлага се и отмяна на ограничения в преходните и заключителните разпоредби на удължителния закон, тъй като Министерският съвет не може да използва средствата по единната сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и средствата по програми и проекти на Европейския съюз за финансиране на разходите и трансферите. Прилагането на рестрикции по отношение на извършването на плащания в рамките на разполагаемия ресурс на единната сметка крие потенциален риск за настъпване на временен ликвиден разрив и невъзможност за обслужване на плащания, вкл. плащания по обслужване на държавния дълг, разходи по бюджета на Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет, съответно блокиране на действието на важни социални, икономически и финансови функции на държавата, се посочва в мотивите за предложената отмяна на тези ограничения.  

Василев: Финансовото министерство поема ангажимент да внесе много скоростно в НС проект на бюджет

Председателят на Народното събрание Росен Желязков даде 20 минути почивка, докато в пленарната зала дойде министърът на финансите Асен Василев. В началото на дебата Петър Чобанов (ДПС) постави въпроса дали народните представители са съгласни законопроектът да бъде приет на две четения днес.

Деян Николов („Възраждане“ ) коментира, че трябва да се даде достатъчно време между първо и второ четене, най-вече заради въпроса със Сребърния фонд. В момента искаме да отключим едни 8 млрд. лева, за да не налага държавата да тегли кредит, посочи той. Николов обясни, че в така направеното предложение се отключва и Сребърният фонд, и европейските средства. Беше коментирано в комисия, че можем да отключим само европейските средства и това следва да бъде достатъчно, добави той. По думите му отключат ли Сребърния фонд, дават много лош сигнал

Асен Василев: Започваме бюджета, целта е 3% дефицит

Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС също посочи, че трябва да има време за предложения между първо и второ четене, най-малкото заради това, че трябва да определят неснижаем остатък, около който като че ли са се обединили на комисия. По думите му трябва да бъде ограничена изпълнителната власт, Министерството на финансите, в тези изкушения. 

Източник: vesti.bg