Депутатите приеха Пътна карта за климатична неутралност

0

С ъс 120 гласа „за“, 46 „против“ и един „въздържал се“, парламентът подкрепи Пътната карта за климатична неутралност на Република България, актуализирана от Министерски съвет в съответствие с Решение на Народното събрание от 4 октомври 2023 г. във връзка със Споразумение между министър-председателя, членове на Министерския съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор “Енергетика“, сключено на 3 октомври 2023 г., Решение на Народното събрание от 31 януари 2020 г. и Решение на Народното събрание от 12 януари 2023 г.

В решението е посочено още, че Народното събрание приема Пътната карта за климатична неутралност на Република България, съгласно която електрическа енергия от въглища се произвежда без ограничение поне до 31 декември 2038 г., като крайна дата.

Министерският съвет актуализира Пътната карта за климатична неутралност в частта за разполагаеми маневрени и базови мощности. Според документа целта е да се гарантира съответствието на Пътната карта със сключеното на 3 октомври т.г. в парламента Споразумение между министър-председателя, членове на Министерския съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор „Енергетика“. Решението на Министерския съвет е прието неприсъствено, уточняват от пресслужбата на правителството.

От правителството уточняват, че от пътната карта отпадат посочените преди това междинни стойности на енергийните мощности за преработка на въглища, съответно за 2026 г., 2030 г. и 2035 г. Те ще бъдат прецизирани в хода на предоговарянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, както предполага и решението на Народното събрание от 12 януари т. г.

Източник: vesti.bg