Галин Цоков за „Школо“: Не е имало изтичане на информация заради продажбата на платформата

1

„Не е имало изтичане на информация заради продажбата на образователната платформа „Школо“, като от фирмата гарантират това. Абсолютна гаранция има и по отношение на защитата на личните данни на децата и родителите, които са в електронните дневници и тя се дава като становище на Комисията за защита на личните данни“.

Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на парламентарния контрол в отговор на питане от депутатите Борислав Гуцанов и Иван Петков относно продажбата на образователната платформа „Школо“ на британската компания „Джунипър Едюкейшън“ и за ползването на личните данни на български граждани в нея.

Киберексперти за „Школо“: Няма риск

В средата на януари от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че МОН не е било информирано по никакъв начин за продажбата на „Школо“ на чужда компания.

След публикуване на информация в медиите институцията сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за проверка на случая, съобщи тогава пресцентърът на Министерството на образованието и науката. 

„Към момента МОН няма договорни отношения с „Школо“, но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая. Изпратено бе и писмо до компанията с искане незабавно да предостави цялата налична информация, а заедно с това са сезирани и компетентните органи.   Случаят е показателен, че е целесъобразно използването на услугата електронен дневник към държавната система – Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Към момента над 830 образователни институции работят с нея“, информираха тогава от МОН.

„Школо“ (shkolo.bg) е онлайн платформа за дигитализиране на образованието в България. Изградена е през 2016 г. и въвежда електронен дневник, който заменя напълно книжния вариант. Платформата интегрира множество модули, сред които са електронен дневник, администриране на извънкласни дейности, статистически справки, училищен календар и управление на събития, управление на складови наличности и инвентаризация, модул за разплащане (много популярен сред частните училища), мобилно приложение и други. Предоставя и набор от образователни ресурси: електронни уроци, карти, тестове, учебни пособия, публикации и други.

„МОН сезира Комисията за защита на личните данни, защото министерството е отговорно по отношение на администриране на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, където се съхраняват данните на училищата, които са възложители за осъществяване на дейностите, свързани с електронния дневник“, каза днес в отговор на питането в парламента министър Цоков.

Той обясни, че по Закона за предучилищното и училищното образование МОН има отговорност за администрирането на тази система, и в този смисъл през 2021 г. министърът на образованието издава заповед за това, че външни доставчици на услуги, включително и на електронни дневници, трябва да сключат договор и споразумение към него, което е съгласувано с Комисията за защита на личните данни – за защита на личните данни и на информационната сигурност на оператора на тези външни услуги.

„Както „Школо“, така и всички външни доставчици, които ползват данни от НЕИСПУО, сключват такива договори с образователните институции, а не с МОН. Но те трябва да представят в МОН нужната документация, включително договорите, споразуменията, които са сключени с отделните училища. Веднага, когато научихме от медиите за продажбата на „Школо“, отправихме и писмо до собствениците на електронния дневник, както и до Комисията за защита на личните данни“, обясни министър Галин Цоков. 

„Инфраструктурата, върху която се съхраняват данните на електронния дневник, и нейното местоположение не се променят – това е особено важно. Оперативното функциониране на българското дружество „Школо“ ООД продължава да се осъществява на базата на договорите и споразуменията с училищата. От „Школо“ казват, че придобиването на собствеността в капитала на дружеството е сделка по прехвърляне на дялове и не засяга по никакъв начин имуществото, договорните отношения, правата на собственост или други аспекти. Инфраструктурата, върху която се съхраняват данните, не са обект на придобиване и остават непроменени, което също е особено важно за нас. Оперативното функциониране на дружеството не е пряко засегнато и продължава да се управлява от същите изпълнителни директори. Дружеството ще продължава стриктно да изпълнява законовите и договорените задължения по отношение на развитието на софтуерния продукт електронен дневник“, каза министърът.

МОН сезира ДАНС за придобиването на „Школо“ от чужда компания

Той говори и за информацията, получена от Комисията за защита на личните данни, в която се казва, че прехвърлянето на собствеността на „Школо“ ООД не нарушава нормативите за защита на личните данни и промяната на собственост на капитала на едно търговско дружество със седалище на територията на България, учредено и регистрирано по българското законодателство, не засяга ангажиментите му за защита на лични данни, които то обработва в качеството си на администратор или обработващ – както при прехвърляне, така и при осъществяване на дейностите.

„Комисията посочва, че промяната на собствеността на едно дружество е нормална практика, която намира проявление в редица други организации, които също обработват лични данни в още по-големи мащаби в сравнение с електронния дневник, като например банкови и застрахователни институции, телекомуникационни оператори, доставчици на комунални услуги“, каза министър Цоков. 

*Видеото е архивно: „Киберексперти за „Школо“: Платформата не съдържа чувствителни данни, няма риск“

Източник: vesti.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *