ВСС обсъжда кой е трябвало да избере Сарафов за и.ф. главен прокурор

ВСС обсъжда дали прокурорската колегия или целия пленарен състав на Съвета са компетентни да определят изпълняващия функциите на главен прокрор. Казусът беше поставен от правосъдния министър и след дълъг дебат кадровиците все пак приеха да го обсъдят.

Георги Чолаков, председател на ВАС: Празнина в закона няма. Съответната колегия избира временно изпълняващ.

Цветинка Пашкунова, член на ВСС, Съдийска колегия: Аз също считам, че компетентна е съответната колегия да назначи временно изпълняващ.

Атанаска Дишева, член на ВСС, съдийска колегия: Компетентен да определи временно изпълняващ длъжността главен прокурор е пленума на ВСС.

Галина Захарова, председател на ВКС: За мен е очевидно, че е налице и празнота в регламентацията. Аз съм склонна да се съглася с изложената теза от г-жа Дишева.

Източник: bntnews.bg