ВАС остави без разглеждане жалбата на Славов срещу Сарафов

2

В ърховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието Атанас Славов срещу избора на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор. Жалбата е срещу решението на Прокурорската колегия на ВСС от заседанието на 16 юни 2023 г., съобщиха от ВАС.

Съдебният състав не споделя изложените от Славов аргументи за допустимост на жалбата, като установява, че той не разполага с правен интерес от оспорването на процесното решение.

Славов оспори пред ВАС избора на Сарафов за и.ф. главен прокурор

С отмяната на акта не може да бъде постигната и търсената, и твърдяна от жалбоподателя благоприятна промяна в неговата правна сфера, твърдят от ВАС. И допълват: „Законът не е предоставил на министъра на правосъдието право да оспорва решенията на Прокурорската колегия на ВСС, с които се определя изпълняващ функциите административен ръководител“.

Определението по делото може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАС.

Източник: vesti.bg