АПИ прекрати договора с фирмата за област Бургас

2

А генция „Пътна инфраструктура“ прекрати договора с дружеството, поддържащо републиканските пътища в област Бургас. Прекратяването му е поради системно неизпълнение в срок и с необходимото качество на възложените дейности, свързани със зимното поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията в областта.

Ураганният вятър остави десетки населени места без ток, има затворени пътища

Последният пример е от 18 и 19 ноември 2023 г., когато дружеството въпреки многократните опити на възложителя, дадените указания и изисквания да се предприемат необходимите адекватни действия за поддържане на републиканските пътища в Бургаска област и да се осигури безопасното пътуване на шофьорите при зимни условия, останаха без резултат. Това доведе до затваряне на пътни участъци и блокирането на основни пътни артерии като път I-9 Обзор – Слънчев бряг – Бургас, път I-9 Бургас – Малко Търново, път III-208 Провадия – Айтос, път III-906 Оризаре – Каблешково през Дюлински проход и път III-6009 Миролюбово – Каблешково. Дружеството не е предоставило на Възложителя в регламентирания срок и Оперативен план за зимно поддържане на пътищата.

Съществени пропуски и забележки в изпълнение на договорните ангажименти са констатирани при снегопочистващите и поддържащи дейности и през миналата зима. На дружеството многократно са налагани неустойки и корекции в стойностите на дейностите за зимно поддържане. Например корекции са направени в стойностите за зимно поддържане поради липса на минимално изискуеми материали за зимно поддържане; неизвършвани, съгласно изискванията ежедневни обходи на пътните участъци; ненавременно монтиране на GPS технология за следене и контрол на снегопочистващите машини; заледени и необработени участъци и други.

В капана на лошото време: Къде в страната обстановката остава тежка

Пропуски се отчитат и във възложените дейности за възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища след проливните валежи и наводненията на 4 и 5 септември 2023 г. в област Бургас. Срокът за изпълнение на аварийно-възстановителните дейности е бил 27 октомври т. г. предвид началото на зимния сезон. Към 20 ноември т. г. не са изпълнени 35% от възложените дейности.

С оглед прекратяването на договора Агенция „Пътна инфраструктура“ предприема необходимите действия за осигуряване на зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на ОПУ БУРГАС“. Прогнозната стойност на поръчката ще е около 12,4 млн. лв. без ДДС. До сключването на нов договор отстраняването на аварийно-възстановителни ситуации ще се осигурява от служителите на ОПУ-Бургас.

Източник: vesti.bg